Beleidsplan Stichting IJ-Salon

Stichting IJ-Salon organiseert jaarlijks twintig of meer culturele evenementen in Nederland.

Filosofie:

Kamermuziek behoort tot de meest boeiende muziekvormen maar kampt met een oubollig imago. Musici van het Koninklijk Concertgebouworkest kwamen in 2005 bij elkaar om samen op zoek te gaan naar nieuwe formats.

Dit resulteerde in een vernieuwende aanpak: Klassieke muziek wordt gecombineerd met andere kunstvormen. Uiteenlopende stijlen buitelen over elkaar heen. Onbekend repertoire wordt uit de vergetelheid geholpen, moderne muziek krijgt haar legitieme plek op het toneel. Het klinkt geweldig en het ziet er gaaf uit. Kinderen zijn welkom. Boven al is het ook nog reuzegezellig.

Locaties:

Muziekgebouw aan 't IJ, Amsterdam

Bijlmer Parktheater, Amsterdam Zuidoost

andere locaties

Doelgroepen:

¥liefhebbers van klassieke (kamer)muziek

¥nieuwsgierige concertbezoekers op zoek naar avontuur

¥concertbezoekers van buiten Amsterdam

¥gezinnen met kinderen

¥bevolkingsgroepen die weinig in aanraking komen met klassieke kamermuziek

¥leerlingen van basis- en middelbare scholen

Jaarlijks ca. 4.400 Bezoekers


Randprogrammering:

Doelstelling: 500 kinderen

Het aantal workshops en schoolprojecten zal gestaag worden uitgebreid. Wij blijven zoeken naar de juiste formats om kinderen van alle leeftijdsgroepen en van diverse afkomst te laten delen in onze visie. Leren luisteren en zelf muziek ontdekken hoort bij de goede ontwikkeling van elk kind. Wij willen proberen het aantal contactmomenten met de kinderen te verhogen. Door herhaling beklijft het gehoorde beter.


Organisatie:

Artistieke leiding en productie: Michael Gieler

Zakelijke leiding en productie: Marijn Schäfer

Regie en Script: Carel Alphenaar

Fotografie en ontwerp: Emelie Schäfer

Marketing en publiciteit: Marc van der Heijde, Ilonka van den Bercken


Het bestuur van Stichting IJ-Salon heeft primair een controlerende functie.


Anne-Marie Stordiau-van Egmond, voorzitter

Marianne Ketel, penningmeester

Marie-José Grotenhuis, bestuurslid

Kirsti Goedhart, secretaries


Beloningsbeleid:

De organisatie en productie worden in deeltijd gerealiseerd. Voor elk project worden musici en andere artiesten apart ingehuurd. Voor deze werkzaamheden worden zo mogelijk markt-conforme vergoedingen betaald. Veel werkzaamheden vinden op vrijwillige basis plaats. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Financiën huidig seizoen:

Jaarbegroting: 125.000 Euro

Eigen inkomsten (uitkoop, recettes en donaties): 85.000 Euro

Culturele fondsen: 40.000 Euro

Door de organisatie klein en flexibel te houden en door goede contacten slagen wij er in om relatief goedkoop kwalitatief hoogstaande producties te realiseren. Het percentage eigen inkomsten zal in de komende jaren verder kunnen groeien als de publieksdoelstellingen worden gehaald. Het is niet de bedoeling om door middel van prijsverhogingen boven de inflatie meer inkomsten te genereren. Dit staat immers haaks op onze filosofie van toegankelijkheid. Wij zullen wel versterkt beroep doen op trouwe bezoekers die het zich wel kunnen veroorloven om meer bij te dragen.

De sponsormarkt is in tijden van crisis bijzonder lastig en wordt leeggevist door grote organisaties met voldoende mankracht. Het is te hopen dat de situatie in de komende jaren verbeterd. Om onze doelen te kunnen realiseren zijn en blijven voor een deel afhankelijk van culturele steunfondsen. Het is wel ons doel om dat aandeel ook in de komende jaren verder omlaag te brengen.

mede mogelijk gemaakt door: